2019 ARCHIV

Licentace a předvýběr hřebců, Olomouc (akce proběhla)

Datum: 24.2.2019

Místo: Olomouc, jezdecký areál Lazce

Přejímka: do 9.00 hod.

Předpokládaný začátek: 10.00 hod.

Na akci je možné přihlásit:

- hřebce 3leté a starší k licentaci,

- mladé hřebce k předvýběru

- již licentované hřebce k prezentaci před připouštěcí
sezonou

Odborná komise: Doc. M. Maršálek, za ASCHK B. Políček, za RPK SCHSHP Bc. J. Horáčková, J. Ondřejová a veterinární dozor MVDr. Horník


Centrální svod klisen a hodnocení valachů , Kadov u Blatné (akce proběhla)

Datum: 18.4.2019

Místo: Kadov u Blatné, Hřebčín Viklan Kadov

Na akci je možné přihlásit:

- klisny k zápisu do PK a HPK

- valachy k hodnocení

Odborná komise: inspektor oblasti p. Kozák, za ASCHK B. Políček, za RPK SCHSHP Bc. P. ŠarochováZkoušky výkonnosti, Kadov u Blatné (akce zrušena)

Datum: 26.7.2019

Místo: Kadov u Blatné, Hřebčín Viklan Kadov

Na akci je možné přihlásit:

- poníky ke zkouškám výkonnosti

Odborná komise: Doc. M. Maršálek, B. Políček, M. Skalická
Centrální svod klisen, hodnocení valachů, licentace hřebců a zkoušky výkonnosti shp, Pardubice (akce proběhla)

Datum: 24.8.2019

Místo: Pardubice, Dostihové závodiště

Na akci je možné přihlásit:

- hřebce 3leté a starší k licentaci,

- mladé hřebce k předvýběru

- klisny k zápisu do PK a HPK

- valachy k hodnocení

- poníky do zkoušek výkonnosti

Odborná komise: Doc. M. Maršálek, za ASCHK B. Políček, Centrální svod a hodnocení valachů, Polanka nad Odrou (akce proběhla)

Datum: 7.9.2019

Místo: Polanka nad Odrou

Na akci je možné přihlásit:

- klisny k zápisu do PK a HPK

- valachy k hodnocení

Odborná komise: Ing. Roman Klos, Renata Marková, Jana Ondřejová, Milena Nováková