Základní dokumenty

Chov

Speciální výstavní třídy a sport

Dokumenty Ústřední evidence koní ČR

Na stránkách ÚEK naleznete mnoho důležitých informací a formulářů ke stažení. My vám zde předkládáme jen stručný popis těch nejpoužívanějších. 

Registrační lístek chovatele - použijte v případě, že budete držet poníka na vlastním či pronajatém pozemku. Pokud poníka ustájíte u někoho jiného, pak se vás tato povinnost netýká

Hlášení změny - velmi důležitý formulář použitý při každé změně - prodeji, nákupu, smrti, kastraci a ztrátě poníka

Hlášení o trvalém dovozu - tento formulář použijte pokud jste poníka dovezli ze zahraničí

Hlášení o registraci koně narozeného v ČR - Toto je hlášenka o narozeném hříběti, které bude registrováno v plemenné knize v zahraničí. Pokud chcete hříbě registrovat v české plemenné knize, pak vám k jeho registraci postačí řádně vyplněný připouštěcí lístek, jehož modrou část odešlete inspektorovy chovu pro vaši oblast a ten následně zajistí čipování hříběte a jeho registraci. Seznam osob oprávněných k označování zvířat (inspektorů) naleznete ZDE

Žádost o zařazení hřebce do ústředního registru plemeníků - Pokud si přivezete hřebce jemuž byla udělena licence v mateřské plemenné knize SHP (SPSBS GB) a chcete jej vést jako plemenného, musíte požádat o zařazení hřebce do registru hřebců ČR. Pokud chcete hřebce uchovnit i pro českou PK, pak je nutné přihlásit ho na licentaci hřebců.