DOKUMENTY K CHOVU


Zde naleznete potřebné dokumenty, které uplatníte při založení vlastního chovu.

Máte zde k dispozici Řád plemenné knihy, plus další platné vydané řády a metodiky včetně přihlášek. Ty lze nalézt také na stránce Svody a licentace:https://www.schshp.cz/svody-a-licentace/

Níže také potřebné dokumenty pro veškeré změny Ústřední evidenci koní ČR.

Při koupě prvního poníka nebo dalšího poníka budete potřebovat vyplnit mnoho dokumentů a formulářů vydaných Ústřední evidencí ČR https://www.uek.cz/ .

Pro jednodušší přehled co vše je nutné písemně zařídit, vám zde předkládáme přímo formuláře.


Registrační lístek chovatele:                                                            

https://www.uek.cz/download/listek.pdf


Oznámení o ukončení činnosti chovatele

https://www.uek.cz/download/oznameni.pdf


Hlášení změny :                                                                                 https://www.uek.cz/download/zmena.pdf

Velmi důležitý formulář použitý při každé změně - prodeji, nákupu, smrti, kastraci a ztrátě poníka


Hlášení o trvalém dovozu:                                                                http://www.uek.cz/download/dovoz.pdf

Hlášenka v případě, že si importujete poníka - máte povinnost jej přihlásit do Ústředního registru


Hlášení o registraci koně narozeného v ČR:                                  

https://www.uek.cz/download/registrace.pdf

Hlášenka o narozeném hříběti, které bude registrováno v plemenné knize v zahraničí 


Žádost o zařazení hřebce do ústředního registru plemeníků: 

https://www.uek.cz/download/urp_zadost.pdf

Pokud si přivezete jemuž byla udělena licence v mateřské plemenné knize SHP (SPSBS GB) a chcete jej vést jako plemenného, musíte požádat o zařazení hřebce do registru hřebců ČR.


Předkládáme ještě další formuláře,  které lze použít :


Zařazení hřebce do Seznamu hřebců 

(https://www.uek.cz/download/sh_zadost_2019.pdf )

  nebo 

Blokace změny majitele při krádeži poníka: 

https://www.uek.cz/download/sh_zadost_2019.pdf.


Vysvětlení k vyplňovaní formulářů a kontakty na UEK naleznete zde: https://www.uek.cz/