Akcelerační program

02.03.2021

Cílem programu je urychlit selekční práci v chovu. Je snahou vytvořit tzv. 

Nucleus herdus - plemenní koně - s čistokrevným rodokmenem, vlastní prokázanou výkonností popř. kontrolou dědičnosti 

Cíl navrženého šlechtitelského projektu: 

Dosáhnout maximální genetický pokrok především u potomstva klisen, které svojí fenotypovou kvalitou (exteriéru i ostatních rozhodujících, především charakterových vlastností), zaručují produkci kvalitních potomků ve smyslu platného šlechtitelského programu. 

Způsob realizace: 

K dosažení výše uvedeného cíle je navržen šlechtitelský postup, spočívající především v závazně stanovené kombinaci připařování vybrané části populace klisen stanovenými, genově čistými hřebci, vynikajícími nad průměr populace hřebců. 

Kritéria výběru koní do navrženého programu: 

KLISNY zařazené do Preferovaného oddílu Hlavní plemenné knihy (označení PREF) 

Klisny mohou být zařazeny do tohoto oddílu na žádost majitele po splnění následujících podmínek: 

a) klisny, které mají hodnocení exteriéru min. 7,1 bodu a mají zapsánu minimálně 1 dceru v HPK nebo syna zařazeného v chovu

b) klisny s hodnocením exteriéru minimálně 7,1 bodů a minimálně 7,1 bodu za úspěšné absolvování zkoušky výkonnosti 

HŘEBCI zařazení do Preferovaného oddílu PK

Hřebci mohou být do tohoto oddílu zařazeni na žádost majitele po splnění následujících podmínek:

a) plemenní hřebci s oprávněním působit v PK Shetlandský pony a hodnocením exteriéru 7,5 nebo vyšším, kteří mají zapsánu minimálně 1 dceru v HPK nebo syna zařazeného v chovu

b) plemenní hřebci s oprávněním působit v PK Shetlandský pony a hodnocením exteriéru 7,5 nebo vyšším, kteří mají složeny zkoušky výkonnosti s hodnocením minimálně 7,1 bodu. 

Žádost o zařazení koně do AP podává majitel koně na ASCHK ČR na přiloženém formuláři.

Žádost o zařazení koně do AP

Majitel březí klisny, která je zařazena v AP a byla zapuštěna hřebcem zařazeným v AP může žádat o dotaci na březí klisnu. 

Žádost podává majitel klisny na ASCHK ČR na přiloženém formuláři. Je nutné doložit veterinární potvrzení o zjištění březosti (může potvrdit veterinář přímo na formulář)

Žádost o poskytnutí podpory AP - klisny