Centrální svod klisen , licentace a předvýběr hřebců, zkoušky výkonnosti shetland pony Pardubice

Termín konání: 24.8.2019    Akce proběhne v Pardubicích, Dostihové závodiště, travnaté kolbiště

Na akci je možné přihlásit:

- hřebce 3leté a starší k licentaci,

- mladé hřebce k předvýběru

- klisny k zápisu do PK a HPK

- valachy k hodnocení

- poníky do zkoušek výkonnosti

Odborná komise: Doc. M. Maršálek, za ASCHK B. Políček. Další členové budou postupně doplňováni