Finále FRŠ, JRŠ a ORŠ (29.9.18)

Finále FRŠ, JRŠ a ORŠ. Součástí akce budou i třídy WHP, D, vozatajský parkur a JZO.

Akce se koná: 29. září 208  - Jízdárna Lhota 

Kontaktní osoba: Klára Voctářová