Licentace hřebců Olomouc

V neděli proběhla v Olomouci první letošní Licentace a předvýběr shetlandských hřebců do plemenitby. Akce byla součástí velkého úspěšného projektu ASCHK.

Článek z této akce zde:

Shetlandští hřebci jsou zhruba v polovině záznamu z neděle 24.2.2019.


K nahlédnutí několik fotografií z Licentace:

Pokračování fotografií z předvýběru dvou mladých dvouletých hřebečků:PŮVODNÍ INFORMACE K PŘÍPRAVĚ AKCE:

Licentace a předvýběr hřebců do plemenitby SHP

Datum: 24.2.2019

Místo: Olomouc, jezdecký areál Lazce

Přejímka: do 9.00 hod.

Předpokládaný začátek: 10:00 hod.

Na akci je možné přihlásit:

- hřebce 3leté a starší k licentaci,

- mladé hřebce k předvýběru

- již licentované hřebce k prezentaci před připouštěcí
sezonou

Odborná komise: Doc. M. Maršálek, za ASCHK B. Políček, za RPK SCHSHP Bc. J. Horáčková a J. Ondřejová a veterinární dozor MVDr. Horník

Podmínky účasti:
1. zaslání přihlášky (viz příloha) na adresu info@aschk.cz

nebo saroska@atlas.cz a to nejpozději do 13.2.2019


2. součástí přihlášky musí být fotokopie potvrzení o původu, fotografie hřebce a protokol o stanovení genotypu (hřebci přihlášení na předvýběr nemusí dokládat protokol)


3. na základě rozhodnutí RPK je účast na licentaci zpoplatněna a to následovně:
- za 1. účast na licentaci - BEZ POPLATKU
- za opakovanou účast na licentaci (2.pokus) - 300,-Kč člen SCHSHP/600Kč nečlen
- za opakovanou účast na licentaci (3.pokus) - 600,-Kč člen SCHSHP/1200Kč nečlen
v případě poplatku za účast doložte s přihláškou i potvrzení o zaplacení poplatku na účet 2000140248 / 2010


4.dodržení veterinárních podmínek stanovených KVS (platné očkování proti chřipce a krevní testy na infekční anemii ne starší než 12měsíců)


5. Další informace naleznete v přiložených propozicích jejichž součástí je přihláška a
dále pak v Metodice licentace. UPOZORŇUJE, ŽE HŘEBCI SHP MUSÍ BÝT PŘEDVÁDĚNI NA UZDEČCE S UDIDLEM

V případě dotazů se obracejte na předsedkyni RPK SCHSHP Bc. Petru Šarochovou na email: saroska@atlas.cz nebo na telefon 606588264.