POZVÁNKA na konferenci "Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR" 

18.09.2019

POZVÁNKA na konferenci "Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR", 

která se uskuteční 8.11.2019 na Mendelově univerzitě v Brně. Dále Vám posílám i seznam přednášejících společně s tématy jednotlivých přednášek. 

Za Oddělení chovu a šlechtění koní Mendelovi univerzity v Brně bychom Vás všechny tímto rádi pozvali. S poděkováním a přáním hezkého dne!

Ing. Zuzana Kubíková

Mendelova univerzita v Brně