Svody klisen 

24.02.2021

Jak zapsat klisnu do plemenné knihy

Zápis klisny do plemenné knihy SHP je možné dvěma způsoby:

  • Absolvováním veřejného centrálního svodu

Lze zapsat klisnu 

Do HPK za předpokladu že: Klisna má plný původ její rodiče jsou zapsaní v plemenné knize SHP a v hodnocení exteriéru získala 7,1 bodů a více.

Do PK se zapisují klisny, které mají plný původ, rodiče jsou zapsaní v plemenné knize SHP a v hodnocení exteriéru získala více než 6.1 bodů.

Do PPK se zapisují klisny, které sice mají oba rodiče zapsané v některém oddílu PK SHP vedené v ČR, nebo v některé z ostatních dceřiných plemenných knih "The Shetland Pony Stud-Book Society", splňují požadavky standardu (především KVH) avšak nesplňují podmínky pro zápis do HPK nebo PK.

Datum a místo konání určuje každoročně RPK SHP, stejně tak i složení hodnotící komise. Informace a přihlášku naleznete vždy včas v kalendáři akcí. 

  • Absolvováním domácího svodu 

(měření a hodnocení provede inspektor chovu koní pro danou oblast - seznam oprávněných osob naleznete na stánkách Ústřední evidence koní)

Do HPK nelze zapsat klisnu na domácím svodu (Do HPK se zapisují pouze klisny, které projdou hodnocením komise na centrálním svodu.)

Do PK se zapisují klisny, které mají plný původ, rodiče jsou zapsaní v plemenné knize SHP a v hodnocení exteriéru získala více než 6.1 bodů.

Do PPK se zapisují klisny, které sice mají oba rodiče zapsané v některém oddílu PK SHP vedené v ČR, nebo v některé z ostatních dceřiných plemenných knih "The Shetland Pony Stud-Book Society", splňují požadavky standardu (především KVH) avšak nesplňují podmínky pro zápis do HPK nebo PK. 

Ke svodu klisen plemene SHP je možno přihlásit klisny splňující tyto podmínky:

  • věk koně od 3 let (počítáno v roce konání svodu.)
  • má oba rodiče zapsané v některém oddílu PK SHP vedené v ČR, nebo v některé z ostatních dceřiných plemenných knih "The Shetland Pony Stud-Book Society"
  • splnění růstového standardu dle řádu PK
  • dobrý zdravotní stav

Každá klisna musí být ke svodu vybaven těmito doklady:

  • průkaz koně 
  • potvrzení o původu
Podrobné informace naleznete v dokumentu Metodika svodů klisen a hodnocení valachů.