Letní výstava Welsh Pony (SVT a sport pro M a M plemena) Pardubice

Termín akce: 25.8.2019   Akce proběhne v Pardubicích, Dostihové závodiště, travnaté kolbiště

Přihláška zde:     https://www.welsh.cz/letni-vystava-pardubice/


Všechny zájemce o box bych prosime, aby si propozice pečlivě přečetli. Uzávěrka na boxy je 31.7.2019!
Samotná uzávěrka přihlášek pak 10.8.2019.
Na všechny se moc těšíme!