Working Hunter Show 2019 - Jízdárna Lhota

Termín konání: 7.9.2019      Akce proběhne na Jízdárně Lhota. Její součástí budou speciální výstavní třídy a sportovní soutěže. Součástí akce budou 5. kola NPS LRP, NPS FRŠ, NPS JRŠ, NPS ORŠ a NPS CVŠ.

Na akci budou vyhlášeni šampioni a vícešampioni následujících NPS seriálových soutěží: NPS First Ridden Šampionátu, NPS Junior Ridden Šampionátu, NPS Open Ridden Šampionátu, NPS Working Hunter Pony Šampionátu - Ceny Jízdárny Lhota a Cavalletto Vozatajského Šampionátu.

Posuzovatelka: paní Fiona Cabrol, Velká Británie

                           paní Iveta Lewingerová

Fotograf: pan Viktor Král

Prosíme zasílejte Vaše přihlášky současně s potvrzením o zaplacení. Přihlášky bez potvrzení NEBUDOU přijaty.

Uzávěrka přihlášek: 19.8.2019

Přihlášky společně s potvrzením o zaplacení startovného zasílejte na adresu prihlaska.vystava@seznam.cz. Tento mail zároveň slouží k případným dotazům.