Zkoušky výkonnosti

02.03.2021

Zkoušky výkonnosti mají prokázat genetickou fixaci užitkových vlastností uvedeného plemene. 

Majitel koně má možnost volit ze dvou variant zkoušky (způsob provedení zkoušky je třeba uvést na přihlášce): 

  • Zkouška v zápřeži 
  • Zkouška pod sedlem 

Zkouška v zápřeži 

  • Drezurní úloha 

Zkouší se ve dvojspřeží, případně i jednospřeží mezi 2 oji. 

Jízdárna: 20x50m

A                    vjezd krokem 

X                    stát, pozdrav 

XGCM            pracovní klus 

MXK              prodloužený klus 

KAF               pracovní klus 

FXH              prodloužený klus 

HC                pracovní klus 

C                   velký kruh 1x kolem, pracovní klus 

C                   přímo, pracovní klus 

MXK             prodloužený klus 

KA                pracovní klus 

A                  velký kruh 1x kolem, pracovní klus 

A                  přímo, pracovní klus 

FXH             krok 

HCM            pracovní klus 

MXK            krok 

KAX             krok 

X                 stát-nehybnost 10sek. 

XG              krok 

G                stát, pozdrav 

opuštění obdélníku krokem

  • Ovladatelnost v kládě

jednospřeží 

kláda nejméně 2 m dlouhá 

v kroku na přímce, 3x zastavení v daném bodě 

Zkouška pod sedlem

  • Drezurní úloha 

Jízdárna 20x40 m 

A                   vjezd krokem 

X                   stát, pozdrav 

XGCM           pracovní klus 

MXK              lehký klus 

A                    velký kruh, 1x kolem, pracovní klus 

FXH               lehký klus 

C                    velký kruh 1x kolem, pracovní klus 

MXK              krok  

A                   ze středu 

X                   stát, pozdrav 

opuštění obdélníku krokem na volné otěži

  • Parkur 

krok přes kavalety 

klus přes kavalety 

3 skoky s odrazovou bariérou max. výška 40 cm 


Podrobné informace o organizace a hodnocení ZV naleznete v

Metodice pro ZV

Klisny 3 a 4leté mohou za úspěšné složení ZV získat dotaci. Žádost o dotaci posílá majitel klisny na ASCHK ČR na přiloženém formuláři.

Žádost o poskytnutí podpory