Novinky z dění ve SCHSHP

Vážení přátelé, pokud chcete mít rezervovaný box pro svoje poníky na Národním šampionátu, máte možnost už jenom do konce měsíce července! Následně bude daný počet objednán a nebude možnost dokoupit další. Současně s naší akcí bude v Pardubicích probíhat Národní šampionát sportovních tříd haflingů. Počet boxů bude velmi omezený.

Z důvodu nezájmu chovatelů se ruší zkoušky výkonnosti naplánované na 26.7.2019 v Kadově. Na zkoušky byli k datu uzávěrky přihlášek přihlášeni pouze dva koně. Z toho důvodu se ZV ruší. Zájemci o složení ZV se mohou hlásit na ZV, které se budou konat 24.8.2019 od 8:00 hodin v Pardubicích a to v rámci Národního šampionátu SHP. Děkujeme za pochopení.

Připomínáme blížící se uzávěrku na zkoušky výkonnosti SHP.
Uzávěrka přihlášek je do konce tohoto týdne, tedy do 7.7. 2019. V případě, že se nepřihlásí 5 koní, budou zkoušky zrušeny.
V současné době jsou přihlášeni pouze dva koně.
Termín zkoušek: 26.7.
Místo: Kadov u Blatné
Komise: Doc. M. Maršálek, B. Políček, M. Skalická

Pokud bude zájem, budou se konat dne 26.7.2019 v Kadově zkoušky výkonnosti. Akce je podmíněná přihlášením minimálního počtu 5 účastníků - poníků s přihlášením nejpozději do 5.7.2019. Pokud budete mít zájem, zašlete přihlášku k rukám paní Šarochové Petry.