OBJEDNÁVKA BOXŮ - PARDUBICE

Cena za jeden box pevný ....................................................600,- Kč

Cena za jeden box ohrádkového typu .....................................100,- Kč

Cena je za využití boxu z pátku 10.9.2021 na sobotu 11. 9.2021

Uhraďte bankovním převodem na: 4363488023/0800 , s variabilním symbolem 20214 - do zprávy příjemci uveďte své jméno

Objednávku s potvrzením o platbě zašlete do 26.8.2021: