PLEMENNÍ HŘEBCI

Zákon č. 154/2000 Sb.

Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon)

K plemenitbě koní mohou chovatelé používat výhradně plemeníky zapsané ve speciální evidenci plemeníků (dále jen "ústřední registr plemeníků") nebo jejich sperma.

Ústřední registr plemeníků vede pověřená osoba, kterou je Ústřední evidence koní.