POVINNOSTI K VÝSTAVĚ


Miůlí přátelé, mnozí z Vás vyjedou na výstavu se svým poníkem poprvé.

Jistě si všichni pamatujeme, že je to svým způsobem pro nováčky stresující záležitost. Kdo poníka poveze, co mám mít s sebou, co má mít poník splněno, aby mohl nastoupit do ringu a další. Většinu praktických otázek řeší hlavní stránka výstavnictví : https://www.schshp.cz/vystavnictvi/

Na této podstránce dostanete další potřebné informace, nutné k tomu, jak v klidu a s přehledem zvládnout akci.


Poník

Každý poník, kterého chcete ukázat na výstavě musí být registrovaný  na UEK ČR. Jak se do ní dostane? Pokud jste poníka koupili od chovatele v České republice, postačí na základě povinnosti ukládající legislativy, poníka přehlásit do 30 dnů na sebe - zde formulář: https://www.uek.cz/download/zmena.pdf 

Pokud jste poníka importovali ze zahraničí, taktéž Vám povinnost velí jej přihlásit na UEK ČR - zde formulář: https://www.uek.cz/download/zmena.pdf

Podrobné informace k postupu naleznete  v sekci -pro chovatele- https://www.uek.cz/


Když už všechny základní legislativní náležitosti máme v pořádku, tak zkontrolujeme passport poníka.

Je celkem jedno, ve které zemi je vydaný.  Co ale musíte mít pro výstavy v pořádku, je platné očkovací schéma.  Povinnost při výjezdech na všechny akce je mít poníka přeočkované na IE chřipku a  I tetenus. Ale pozor! Vzhledem k tomu, že pořadatel má právo si po schválení KVS mít vlastní veterinární podmínky, tak je možné, že ještě u některých akcí mohou požadovat platné vakcinační schéma na EHV - herpesviry.

Dále musí být v průkazu většinou uvedeno, že:
a) kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti influenze (chřipce koní). Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu
b) kůň od 12 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší  ……. měsíců (zde se doba každý rok může měnit - záleží podle hrozby nákazy - je třeba čekat na aktuální stav)
c) kůň nebyl 30 dnů před odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření alergologicky vyšetřen

Proto apeluji, vždy velmi dobře sledujte v Propozicích dané akce veterinární podmínky. Pokud je však u rámcových propozic  nenaleznete, tak vždy sledujte nadřízený orgán, napři. ASCHK nebo zastřešujícího pořadatele, který je vždy má pro daný rok schválené na všechny akce.

V těchto veterinárních podmínkách bude také požadavek na vyšetření krve pro přesun poníka. Dříve tato náležitost byla poměrně komplikovaná a náročná pro chovatele, který si po obdržení výsledku musel zajít na příslušnou krajskou nebo okresní veterinární správu pro tzv. kulaté razítko.

Dnes postačí následující postup. Zavoláte svému veterinárnímu lékaři, že požadujete odebrání krve pro přesun. Zde prosím ale POZOR! Pozorně čtěte veterinární podmínky, protože vždy bude povinnost odebrání krve pro infekční anemii , ale někteří pořadatelé mohou chtít i na EVA a případně další.

Po odběru veterinář zasílá vzorky na státní laboratoře s Vaší adresou  a vy čekáte na dobírku s výsledky. Pozor, laboratoře sice vycházejí nám majitelům vstříc a v případě nutnosti jsou ochotni výsledky popohnat. Nicméně je dobré nezneužívat této možnosti a počítat tak minimálně se  3 týdny od odběru k  výsledku.

Po bdržení výsledků - protokolu z laboratoře (předpokládám že výsledek je negativní - a tím v pořádku), zavoláte opět svého veterináře nebo za ním zajedete a požádáte jej o zapsání do passportu (veterinář ví, do které části - je vyznačená jako kontroly krve).

Některým pořadatelům postačuje, aby jste měli s sebou na akci pouze přijatý protokol, ale ve většině případů je požadavek mít tzv. krve zapsané v pořádku v passportu.

Takže všechny veterinární náležitosti bychom měli. A můžeme se začít zamýšlet nad přepravou. 


Přeprava

Právě jste  dokončili vše potřebné z hlediska veterinární legislativy a rozhodli jste se přesunout vašeho poníka na akci. Jaké máte možnosti?

Nejrozumnější a nejjednodušší je  z počátku nechat si zvíře odvézt profesionálním přepravcem. Je to sice dražší záležitost, než kdyby jste si ho vezli sami, ale je to jistota a spoustu získaných informací.

Zde je stávající přehled profesionálních přepravců v celé ČR :

Je lepší se opravdu hodně dobře porozhlédnout, než mít následný problém . Zde je velmi dobrý článek od p. Čechovského, který může hodně pomoci ve Vašem rozhodování : https://www.equichannel.cz/kdo-je-kdo-v-preprave-koni

Další článek autora také nepřehlédněte: https://www.equichannel.cz/preprava-kone-v-extremnich-teplotáchDalším možným způsobem, je přepravu si udělat sám. Pamatujte však, že ponesete veškerá rizika svého poníka při cestě na svých bedrech.  


Pokračování později....