Vítejte na stránkách svazu chovatelů shetlandských pony, z.s.

Dovolujeme si upozornit na blížící se seminář pro chovatele a posuzovatele SHP, který se koná 27.5.2023. Více informací naleznete v kalendáři akcí či na přiložené pozvánce.


V sekci "Pro členy" byl zveřejněn návrh stanov k připomínkování.


Do dokumentů byl přidán sazebník poplatků pro plemenné knihy vedené ASCHK ČR.


Informace pro zájemce o účast v otevřených dostizích pro registrované shetland pony.

Pokyny pro účast v roce 2023 naleznete v sekci Shetlandský pony - dostihy. 


Přihlášku na svody klisen, hodnocení valachů a předvýběry mladých v Kadově a Velké Bystřici naleznete zde, nebo u dané akce v kalendáři akcí.

Propozice pro Pohár chovatelů a vystavovatelů naleznete zde.Do sekce Pohár chovatelů a vystavovatelů SCHSHP byly vloženy

VÝSLEDKY CHP SCHSHP 2022 Členská schůze SCHSHP, z.s.

V sekci Pro členy naleznete Zápis z Členské schůze 2023


Členské příspěvky 2023

Upozorňujeme, že od letošního roku se, v souladu s rozhodnutím členské schůze,  mění výše členských příspěvků.

A - řádné členství, včetně členského příspěvku ASCHK ČR - 600,-Kč

B - rodinné členství, včetně členského příspěvku ASCHK ČR - 600,-Kč

C - děti do 18 let, bez členského příspěvku ASCHK ČR - 100,-Kč

Členské příspěvky uhraďte do 31.1.20023 na účet SCHSHP, z.s. 2000140248 / 2010, do poznámky uveďte jméno člena. 


Problematika "rybího oka" u SHP

Na základě dotazů chovatelů se RPK zabývala otázkou modrých očí v chovu SHP.

  • Platný standard plemene SHP, a to jak v ČR, tak v GB specifikuje tmavé oči, tedy neříká jestli mají být černé, hnědé, modré nebo zelené. 
  • RPK oslovila SPSBS s dotazem zda mohou být modré oči u SHP akceptovány. Odpověď SPSBS je, že modré oči jsou akceptovatelné, avšak preferuje pony odpovídající standardu plemene, tedy pony s tmavýma očima.

Na základě výše uvedených informací RPK rozhodla, že SHP s modrýma očima nelze zcela vyloučit, avšak v chovu preferuje pony odpovídající standardu, tedy pony s tmavýma očima.