Seznam posuzovatelů pro výstavy a SVT

plemene Shetland pony

Odbornosti byly získány na specializovaných seminářích.

Semináře pro třídy na ruce musí vždy podléhat schválení SCHSHP.

Semináře pro speciální výstavní třídy jsou akceptovány i od jiných subjektů.

Zkratky:

IH - posuzovatel pro třídy na ruce - výstavy

R - posuzovatel pro jezdecké třídy 

SVT - speciální výstavní třídy 

D - posuzovatel pro vozatajské třídy 

 A - aktivní posuzovatel (posuzuje aktivně poslední 4 roky)

 P - pasivní posuzovatel(min.4 roky aktivně neposuzoval)