Zkoušky výkonnosti

Zkoušky výkonnosti mají prokázat genetickou fixaci užitkových vlastností uvedeného

plemene.

Postup přihlášení na ZV


Přihlášku podává majitel nejpozději 3 týdny před konáním ZV.

Majitel koně má možnost volit ze tří variant zkoušky:

zkouška v zápřeži

zkouška pod sedlem

kombinovaná zkouška


Způsob provedení zkoušky je třeba uvést na el. přihlášce.

Poplatek za ZV určuje pořadatel a je splatný při přejímce. Výše je stanovená u připravované akce.

Majitel je povinen předložit odpovídající dokumentaci a dodržet platné veterinární předpisy pro přesun koní.

Na pořádání výkonnostních zkoušek se vztahují " Všeobecná pravidla pro pořádání přehlídek, výstav a zkoušek výkonnosti koní"

Přihlášku vyplňte zde: