Zkoušky výkonnostiZkoušky výkonnosti mají prokázat genetickou fixaci užitkových vlastností uvedeného

plemene.Postup přihlášení na ZV


Přihlášku adresovanou předsedovi RPK podává majitel nejpozději 3 týdny před konáním ZV.

Majitel koně má možnost volit ze dvou variant zkoušky:

zkouška v zápřeži

zkouška pod sedlem


Způsob provedení zkoušky je třeba uvést na přihlášce.

Poplatek za ZV určuje pořadatel a je splatný při přejímce.

Majitel je povinen předložit odpovídající dokumentaci a dodržet platné veterinární předpisy pro přesun koní.

Na pořádání výkonnostních zkoušek se vztahují " Všeobecná pravidla pro pořádání přehlídek, výstav a zkoušek výkonnosti koní"


Organizační řád


  • zahájení, koně jsou předvedeni na ruce k nástup
  • zkušební komisaři provedou identifikaci
  • před začátkem zkoušek projde komisař s majiteli drezurní obdélník a upozorní na způsob jízdy a hodnocení mechaniky pohybu
  • před první zkušební disciplinou musí být stanoveno pořadí a způsob jakým koně nastoupí(jednospřeží, dvojspřeží)
  • po skončení ZV a jejich vyhodnocení nastoupí všichni účastníci k slavnostnímu vyhodnocení. Koně budou předvedeni opět na ruce a výsledky vyhlásí komisař se stručným hodnocením
  • majitel nebo jeho zástupce poděkuje pořádající organizaci a komisařům za uspořádání ZV a posuzování
  • vyhlášením výsledků jsou ZV ukončeny
  • komisaře na ZV navrhuje i schvaluje RPK

Způsob hodnocení


Hodnotí 3 komisaři, z nichž 1 člen RPK.

Hodnotí se:

 1. mechanika - koeficient 0,3

2. schopnosti, ochota - koeficient 0,5

3. připravenost - koeficient 0,2

Stupnice 1-10. Průměr všech známek hodnotitelů výsledkem zkoušky. Výsledek zkoušky se vypočte z průměrů bodového hodnocení všech komisařů v jednotlivých částech, vynásobením koeficienty a součtem těchto podílů. Zkoušky úspěšně absolvuje kůň s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž nesmí v jednotlivé disciplíně obdržet hodnocení méně než 5 bodů.


A.

Zkouška v zápřeži se skládá ze dvou disciplín:


1. drezurní úloha


Zkouší se ve dvojspřeží, případně i jednospřeží. Jednospřeží mezi 2 oji.

Jízdárna: 20x50m

Drezúrní úloha : A vjezd krokem

X stát, pozdrav

XGCM pracovní klus

MXK prodloužený klus

KAF pracovní klus

FXH prodloužený klus

HC pracovní klus

C velký kruh 1x kolem, pracovní klus

C přímo, pracovní klus

MXK prodloužený klus

KA pracovní klus

A velký kruh 1x kolem, pracovní klus

A přímo, pracovní klus

FXH krok

HCM pracovní klus

MXK krok

KAX krok

X stát-nehybnost 10sek.

XG krok

G stát, pozdrav

opuštění obdélníku krokem


ovladatelnost v kládě

jednospřeží kláda nejméně 2 m dlouhá

v kroku na přímce, 3x zastavení v daném boděB.

Zkouška pod sedlem - se skládá ze dvou disciplín:


1. drezurní úloha


Jízdárna 20x40 m

Drezurní úloha: A vjezd krokem

X stát, pozdrav

XGCM pracovní klus

MXK lehký klus

A velký kruh, 1x kolem, pracovní klus

FXH lehký klus

C velký kruh 1x kolem, pracovní klus

MXK krok

A ze středu

X stát, pozdrav


2. parkur


krok přes kavalety

klus přes kavalety

3 skoky s odrazovou bariérou max. výška 40 cm


Pro přihlášení se ke zkouškám výkonnosti si najděte pro Vás a Vašeho poníka vhodný termín ZV a lokalitu: https://www.schshp.cz/svody-a-licentace/

 Dále kontaktujte  Bc. Šarochová Petra - předsedkyně RPK saroska@atlas.cz tel.: 606588264

a zašlete přihlášku: