CENTRÁLNÍ SVODY, HODNOCENÍ VALACHŮ, LICENTACE A PŘEDVÝBĚRY HŘEBCŮ, ZKOUŠKY VÝKONNOSTI 


                         Všeobecné informace pro účastníky a pořadatele                             Zájemci o účast na svodu či hodnocení musí nejpozději 3 týdny před konáním akce zaslat  přihlášku prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Případné další svody klisen, hodnocení valachů či zkoušky výkonnosti se mohou konat pouze v případě, že o jejich pořádání projeví zájem pořadatel akce a zároveň se nejpozději 3 týdny před konáním přihlásí nejméně 5 koní 

Komise navrhuje a schvaluje RPK na každou akci zvlášť.

Metodiku k průběhu chovatelských akcí naleznete v sekci Dokumenty.


Přihláška