CENTRÁLNÍ SVODY, HODNOCENÍ VALACHŮ, LICENTACE A PŘEDVÝBĚRY HŘEBCŮ, ZKOUŠKY VÝKONNOSTI 


 Centrální svod klisen a hodnocením valachů SHP

Datum: 12.9.2020

Místo: Polanka nad Odrou

Na akci je možné přihlásit

- klisny k zápisu do PK a HPK

- valachy k hodnocení


Komise: Renata Marková, Ing. Roman Klos, MVDr. Jaroslav Dražan Vzhledem k nákazové situaci v České republice a přijatým opatřením vlády, se Licentace hřebců a předvýběr mladých hřebců spojený se svodem klisen a hodnocením valachů SHP  v Kadově  zrušil. Náhradní termín je 25.9.2020 opět v Kadově - viz nadcházející akce


  XXIII. Licentace hřebců a předvýběr mladých hřebců spojený se svodem klisen a hodnocením valachů SHP


Datum: 25.9.2020

Místo: Hřebčín Viklan Kadov, Kadov u Blatné

Na akci je možné přihlásit:

- hřebce 3leté a starší k licentaci,

- mladé hřebce k předvýběru

- klisny k zápisu do PK a HPK

- valachy k hodnocení

Komise: Blahoslav Políček 

_________________________________________________________

Všeobecné informace pro účastníky a pořadatele                                                                                                                                                      

Zájemci o účast na svodu či hodnocení musí nejpozději 3 týdny před konáním zaslat písemnou přihlášku (viz. Příloha) na emailovou adresu: lkocovska@seznam.cz. 

Případné další svody klisen, hodnocení valachů či zkoušky výkonnosti se mohou konat pouze v případě, že o jejich pořádání projeví zájem pořadatel akce a zároveň se nejpozději 3 týdny před konáním přihlásí nejméně 5 koní a to písemně na adresu: lkocovska@seznam.cz.  Složení komisí bude RPK řešit až na základě zájmu pořadatelů. 

V případě dotazů se obracejte na výše uvedený email nebo na telefon 739015027.

Za RPK SCHSHP Lucie Kočovská