CENTRÁLNÍ SVODY, HODNOCENÍ VALACHŮ, LICENTACE A PŘEDVÝBĚRY HŘEBCŮ, ZKOUŠKY VÝKONNOSTI 2020


RPK schválila pro rok 2020 termíny centrálních svodů klisen pro zápis do HPK, hodnocení valachů, licentace hřebců a zkoušek výkonnosti. Postupně budou všechna místa a termíny vloženy - veškeré info naleznete nejpozději do poloviny ledna 2020. Sledujte změny.


Vzhledem k nákazové situaci v České republice a přijatým opatřením vlády, se Licentace hřebců a předvýběr mladých hřebců spojený se svodem klisen a hodnocením valachů SHP  v Kadově  ruší. S náhradním termínem se prozatím nepočítá . Následná akce bude na Národním šampionátu ve Velké Chuchli 11.7.2020


  XXIII. Licentace hřebců a předvýběr mladých hřebců spojený se svodem klisen a hodnocením valachů SHP


Datum: 6.4. 2020

Místo: Hřebčín Viklan Kadov, Kadov u Blatné

Na akci je možné přihlásit:

- hřebce 3leté a starší k licentaci,

- mladé hřebce k předvýběru

- klisny k zápisu do PK a HPK

- valachy k hodnocení

Odborná komise: Členové budou postupně doplňováni_________________________________________________________

Všeobecné informace pro účastníky a pořadatele                                                                                                                                                      

Zájemci o účast na svodu či hodnocení musí nejpozději 3 týdny před konáním zaslat písemnou přihlášku (viz. Příloha) na emailovou adresu: lkocovska@seznam.cz. 

Případné další svody klisen, hodnocení valachů či zkoušky výkonnosti se mohou konat pouze v případě, že o jejich pořádání projeví zájem pořadatel akce a zároveň se nejpozději 3 týdny před konáním přihlásí nejméně 5 koní a to písemně na adresu: lkocovska@seznam.cz.  Složení komisí bude RPK řešit až na základě zájmu pořadatelů. 

V případě dotazů se obracejte na výše uvedený email nebo na telefon 739015027.

Za RPK SCHSHP Lucie Kočovská