CENTRÁLNÍ SVODY, HODNOCENÍ VALACHŮ, LICENTACE A PŘEDVÝBĚRY HŘEBCŮ, ZKOUŠKY VÝKONNOSTI


RPK schválila pro rok 2019 termíny centrálních svodů klisen pro zápis do HPK, hodnocení valachů, licentace hřebců a zkoušek výkonnosti.


Licentace a předvýběr hřebců, Olomouc (akce proběhla)

Datum: 24.2.2019

Místo: Olomouc, jezdecký areál Lazce

Přejímka: do 9.00 hod.

Předpokládaný začátek: 10.00 hod.

Na akci je možné přihlásit:

- hřebce 3leté a starší k licentaci,

- mladé hřebce k předvýběru

- již licentované hřebce k prezentaci před připouštěcí
sezonou

Odborná komise: Doc. M. Maršálek, za ASCHK B. Políček, za RPK SCHSHP Bc. J. Horáčková, J. Ondřejová a veterinární dozor MVDr. Horník

Ucelené informace k akci naleznete zde :


Centrální svod klisen a hodnocení valachů , Kadov u Blatné (akce proběhla)


Datum: 18.4.2019

Místo: Kadov u Blatné, Hřebčín Viklan Kadov

Na akci je možné přihlásit:

- klisny k zápisu do PK a HPK

- valachy k hodnocení

Odborná komise: inspektor oblasti p. Kozák, za ASCHK B. Políček, za RPK  SCHSHP Bc. P. Šarochová

Informace o akci zde: https://www.schshp.cz/l/centralni-svod-klisen-hodnoceni-valachu-a-zkousky-vykonnosti-kadov-u-blatne/  


Zkoušky výkonnosti, Kadov u Blatné (akce zrušena)

Datum: 26.7.2019

Místo: Kadov u Blatné, Hřebčín Viklan Kadov

Na akci je možné přihlásit:

- poníky ke zkouškám výkonnosti

Odborná komise: Doc. M. Maršálek, B. Políček, M. Skalická


Centrální svod klisen, hodnocení valachů, licentace hřebců a zkoušky výkonnosti shp, Pardubice (akce proběhla)


Datum: 24.8.2019

Místo: Pardubice, Dostihové závodiště

Na akci je možné přihlásit:

- hřebce 3leté a starší k licentaci,

- mladé hřebce k předvýběru

- klisny k zápisu do PK a HPK

- valachy k hodnocení

- poníky do zkoušek výkonnosti

Odborná komise: Doc. M. Maršálek, za ASCHK B. Políček. Další členové budou postupně doplňováni


Centrální svod a hodnocení valachů, Polanka nad Odrou (akce proběhla)


Datum: 7.9.2019

Místo: Polanka nad Odrou

Na akci je možné přihlásit:

- klisny k zápisu do PK a HPK

- valachy k hodnocení

Odborná komise: Členové budou postupně doplňováni

_________________________________________________________

Všeobecné informace pro účastníky a pořadatele                                                                                                                                                      

Zájemci o účast na svodu či hodnocení musí nejpozději 3 týdny před konáním zaslat písemnou přihlášku (viz. Příloha) na emailovou adresu: saroska@atlas.cz.

Případné další svody klisen, hodnocení valachů či zkoušky výkonnosti se mohou konat pouze v případě, že o jejich pořádání projeví zájem pořadatel akce a zároveň se nejpozději 3 týdny před konáním přihlásí nejméně 5 koní a to písemně na adresu: saroska@atlas.cz.  Složení komisí bude RPK řešit až na základě zájmu pořadatelů.

V případě dotazů se obracejte na výše uvedený email nebo na telefon 606588264.

Za RPK SCHSHP Bc. Petra Šarochová