Jak se stát členem SCHSHP z.s.


Pokud zvažujete se stát členem Svazu chovatelů shetlandských pony z.s.  vyplníte přihlášku, podepíšete  ji a pošlete na adresu uvedenou na přihlášce.

Následně uhradíte roční poplatek ve výši daném podle členstvi:

A - řádné (poplatek 400,-Kč)

B - řádné, kdy jsem zároveň členem jiného svazu (poplatek 300,-Kč)

C - rodinné (poplatek 100,-Kč),uveďte prosím jméno svého mateřského člena, platícího
       členství typu A nebo B: .................................................................................

D - děti do 18 let (poplatek 150,-Kč)


na účet SCHSHP z. s.  2000140248 / 2010 (Fio banka)
 

Jaké jsou výhody členství ve SCHSP z.s. ?

Výhody, které plynou z členství Svazu chovatelů shetland pony z. s. nejsou pro chovatele zanedbatelné.  Jednotlivé položky naleznete v níže přiloženém výčtu.

SCHSHP z. s. vydává pro své členy  jednou za dva roky tzv. ročenku, kde je shrnuto vše, co se událo jak z oblasti chovatelství a výstavnictví, tak z oblasti chodu svazu a  zajímavostí shetlandářské obce ČR.