Chov - registrace hříbat

Registrace hříbat 

Narodilo se vám letos hříbě, nebo je vaše klisna stále v očekávání a nejste si jistí, jak postupovat dál?

 Přinášíme vám návod na správnou registraci hříbat shetlandského poníka.

Označování, registrace a evidence koní se řídí plemenářským zákonem a aktuálně platnými vyhláškami.

 Po zaplacení připouštěcího poplatku obdrží majitel klisny od majitele nebo držitele plemenného hřebce připouštěcí lístek, který je povinen uschovat až do narození hříběte. 

Po narození hříběte  majitel vyplní modrý list připouštěcího lístku (Hlášenku o narození) , kterou zašle na ASCHK z.s..

  V dalším sledu má majitel hříběte dvě možnosti nutné k samotné registraci hříběte:

1) vyplní registrační formulář  on-line na webu  uznaného chovatelského sdružení ASCHK z.s.. Zde má chovatel možnost si vybrat koho z inspektorů si k sobě pozve  a předem zašle informace o hříběti

 Formulář zde: https://www.aschk.cz/registrace-hribete/  

nebo

2)  kontaktuje přímo  inspektora provádějícího označování a registraci koní plemene shetland pony a domluví se s ním na označení a popis hříběte.


Registraci hříbat zajišťuje organizace, která vede plemennou knihu (PK) a má od MZe přidělený status uznané chovatelské sdružení (UCHS) pro dané plemeno. Pro shetlandského poníka je jím  Asociace svazů chovatelů koní ČR z.s., která má uzavřenou smlouvu se SCHSHP z.s.. 

 Seznam pracovníků, provádějící registraci hříbat plemene shp, je uvedený v Zápisu z jednání RPK v lednu  2024, na kterém byli zapisovatelé schváleni. Je také ve formuláři pro on-line objednání registrace hříběte.

Následně bude chovatele kontaktovat pracovník provádějící registraci (inspektor), který přijede, hříbě slovně a graficky popíše (základní barva, vrozené a získané znaky, chlupové víry na těle koně), označí mikročipem . Při registraci se provádí také lineární popis hříběte.

Chovatel či aktuální majitel hříběte je povinen mít hříbě na předvedení a registraci připravené – zvyklé na ohlávku a alespoň základní manipulaci. Všem zúčastněným tak ušetří čas a hříběti stres. Při šetrné manipulaci a dobrých návycích hříběte je registrace rychlou událostí.

Po vyplnění všech údajů do zelené části připouštěcího lístku potvrdí inspektor podpisem platnost, majitel hříběte následně zkontroluje správnost zápisu a také PL podepíše. 

Poté inspektor odešle PL k vystavení Průkazu koně a Potvrzení o původu koně (POP). Hříbata se označují tak, aby průkaz koně byl vystaven před opuštěním hospodářství, v němž se hříbě narodilo, nejpozději však do 12 měsíců od data narození.