AKCELERAČNÍ PROGRAM

       Cílem programu je urychlit selekční práci v chovu. Je snahou vytvořit tzv. Nucleus herdus – plemenní koně – s čistokrevným rodokmenem, vlastní prokázanou výkonností, popř. kontrolou dědičnosti ASCHK bude usilovat i za pomoci státní stimulace o vytvoření takových podmínek pro chovatele plemenných koní, aby mohly být prověřené klisny kryty čistokrevnými hřebci. Bude tak usilovat, aby pro chovatele, které spojuje zájem chovat koně srovnatelné s produkty nejlepších chovů, spoluvytvářel podmínky k dosažení takového cíle v co nejkratší možné době.


Cíl navrženého šlechtitelského projektu

Účelem předloženého projektu na urychlení šlechtitelského procesu (tzv. akceleračního program) je dosáhnout maximální genetický pokrok především u potomstva klisen, které svojí fenotypovou kvalitou (exteriéru i ostatních rozhodujících, především charakterových vlastností), zaručují produkci kvalitních potomků ve smyslu platného šlechtitelského programu.


Způsob realizace

K dosažení výše uvedeného cíle je navržen šlechtitelský postup, spočívající především v závazně stanovené kombinaci připařování vybrané části populace klisen stanovenými, genově čistými hřebci, vynikajícími nad průměr populace hřebců.


Kritéria výběru koní do navrženého programu

Pro intenzivní šlechtění a výběr populace klisen a hřebců jsou stanovena následující kritéria:

a) KLISNY:

Klisny zařazené do Preferovaného oddílu Hlavní plemenné knihy (označení PREF) Klisny mohou být zařazeny do tohoto oddílu na žádost majitele po splnění následujících podmínek:

  • klisny, které mají hodnocení exteriéru min. 7,1 bodu a mají zapsánu minimálně 1 dceru v HPKK, nebo zařazeného syna v HPKH

nebo,

  • klisny s hodnocením exteriéru minimálně 7,1 bodů a minimálně 7,1 bodu za úspěšné absolvování zkoušky výkonnosti

b) HŘEBCI:

  • Plemenní hřebci s oprávněním působit v PK Shetlandský pony a hodnocením exteriéru 7,5 nebo vyšším, kteří mají složeny zkoušky výkonnosti s hodnocením minimálně 7,1 bodu.
  • Plemenní hřebci s oprávněním působit v PK Shetlandský pony a hodnocením exteriéru 7,5 nebo vyšším, kteří mají potomstvo zapsané v PK (dcera v HPKK, nebo syn v HPKH)

Cíl navrženého šlechtitelského projektu:

Účelem předloženého projektu na urychlení šlechtitelského procesu (tzv. akceleračního program) je dosáhnout maximální genetický pokrok především u potomstva klisen, které svojí fenotypovou kvalitou (exteriéru i ostatních rozhodujících, především charakterových vlastností), zaručují produkci kvalitních potomků ve smyslu platného šlechtitelského programu.

Způsob realizace:

K dosažení výše uvedeného cíle je navržen šlechtitelský postup, spočívající především v závazně stanovené kombinaci připařování vybrané části populace klisen stanovenými, genově čistými hřebci, vynikajícími nad průměr populace hřebců.

Kritéria výběru koní do navrženého programu:

Pro intenzivní šlechtění a výběr populace klisen a hřebců jsou stanovena následující kritéria:


Pokud Vaše zvíře splňuje požadované atributy pro zařazení do akceleračního programu, vyplňte formulář žádosti  o zařazení a pošlete jej do kanceláře ASCHK  (https://www.aschk.cz/kontakty a v kopii k rukám předsedkyně RPK

Formulář žádosti o podporu v rámci Akceleračního programu