Chov

Vložte svůj text...

Původ


O vaši pozornost se uchází jedno z nejmenších a nejstarších nativních plemen. Z původní domoviny, kterou jsou Shetlandské ostrovy, ležící severně od Skotska. Původně byly tito poníci využívání především jako soumaři, kteří přibližovali náklady do vzdálených míst ostrovů. Později začali být šlechtěni k tahu a shetland začal být využíván k pracem v dolech a nošení nákladů. Jeho obliba se díky bezvadnému charakteru rychle rozšířila do celého světa.

Na jeho základě vznikala nová, člověkem vyšlechtěná plemena, jako falabela, minihorse, americký shetland a další.

V Evropě se podařilo uchovat shetlanda v jeho původní podobě, v standardním typu s KVH do 107 cm a v mini typu s KVH do 87cm. Vzhled shetland ponyho je dnes ustálený.

Povaha a vzhled

Shetland pony je velice milý, dobrácký, houževnatý a učenlivý koník, přiměřeně temperamentní. Z nezaměnitelných exteriérových znaků je to především ušlechtilá malá hlava s bystrýma očima. Dobře nasazený, bohatě osvalený krk s bohatou hřívou přechází v silné a široké plece.

Prostorný až sudovitý hrudník, výrazný kohoutek a pevná bedra jsou také výraznými plemennými znaky. Silné korektní končetiny s dobrou holení ve správném zaúhlením umožňují prostorný klus. Rousy, bujné ocasní žíně ani hříva se nestříhají, ale prozrazují péči a zájem chovatele.

Vždy z koní musí vyzařovat pohlavní dimorfismus, síla a zdraví. Dobrá krmitelnostuž při základní péči zajistí pěknou výživnou kondici a osrstění, které uchrání i novorozená hříbata od chladu a nepřízně počasí.

Při vhodném a citlivém přístupu jsou tito poníci dlouhé roky ochotnými jezdeckými partnery, další zase vytrvalými pomocníky v zápřahu, kde zastanou i drobné hospodářské práce. Mají i mnoho příznivců ve vozatajském sportu.

Pro svou plodnost a vzorné mateřské vlastnosti jsou bezproblémoví ve skupinovém chovu a brzy dají možnost svým chovatelům zažít povznášející pocit z úspěšného chovu. Jsou také plnohodnotnými společníky velkých koní.

Historie chovu shetlandských pony v ČR

V dřívějším období, kdy všechna plemena pony byla registrována pouze v jedné plemenné knize, nebyl chov nikým usměrňován a řízen. Docházelo ke křížení s ostatními plemeny a jedinečné, původní rase hrozil zánik .

Až z odchovů ze zoologických zahrad, několika málo soukromých chovatelů a nadšenců bylo možno postavit základ českého chovu

Poděkování za vznik dnešního chovatelského svazu patří paní Ing. Mileně Novákové a panu Ing. Dušanu Jakovljevičovi, kteří v roce 2000 zorganizovali setkání chovatelů a příznivců tohoto jedinečného plemene.

Standard plemene shetland pony

Barva

Shetland pony může mít jakoukoliv barvu známou u koní s výjimkou skvrn (myslí se tím to, co označujeme jako hermelín, tygr nebo appalosa zbarvení).

Srst

V zimě dvojitá srst s pesíky, které odpuzují déšť a udržují kůži poníka kompletně suchou i v nejhorším počasí. V létě krátká srst, která by měla mít krásný hedvábný lesk. Žíně ve hřívě a v ocase by měly být vždy dlouhé, rovné a bohaté.

Hlava

Hlava by měla být malá a souměrná. Uši malé a vztyčené, široce nasazené, ale směřující dopředu. Čelo má být široké, s výraznýma, tmavýma, inteligentníma očima. Huba musí být široká se široce otevřenými nozdrami. Zuby a čelist musí být korektní.

Tělo

Krk by měl být dobře nasazen na lopatku, která je šikmá, ale ne strmá a zakončena výrazným kohoutkem. Tělo by mělo být silné, s prostorným hrudníkem a s dobře klenutými žebry. Silná a osvalená bedra. Záď má být široká a dlouhá s dobře nasazeným ocasem.

Přední končetiny (hrudní končetiny)

Přední končetiny by měly mít silné, ploché kosti, silná předloktí, krátkou holeň. Pružné spěnky a korektní postoj.

Zadní nohy (pánevní končetiny)

Stehna by měla být silná a svalnatá s dobře tvarovanými silnými hlezny. Při pohledu zezadu zadní končetiny nesmí být posazeny příliš široce od sebe a hlezna by neměla být vytočena dovnitř. Korektní postoj.

Kopyta

Tvrdá, kulatá a dobře tvarovaná.

Akce

Přímá, volná akce využívající každý kloub. Chody jsou prostorné.

Obecné

Nejdůležitějšími a základními rysy shetlandského ponyho jsou jeho vitalita výdrž a odolnost. Zvláště důležitý je pak bezvadný charakter.


Zkoušky výkonnosti


Zkoušky výkonnosti mají prokázat genetickou fixaci užitkových vlastností uvedeného plemene.

Majitel koně má možnost volit ze dvou variant zkoušky (způsob provedení zkoušky je třeba uvést na přihlášce):

 • Zkouška v zápřeži
 • Zkouška pod sedlem

Zkouška v zápřeži

 • Drezurní úloha

Zkouší se ve dvojspřeží, případně i jednospřeží mezi 2 oji.

Jízdárna: 20x50m

A vjezd krokem

X stát, pozdrav

XGCM pracovní klus

MXK prodloužený klus

KAF pracovní klus

FXH prodloužený klus

HC pracovní klus

C velký kruh 1x kolem, pracovní klus

C přímo, pracovní klus

MXK prodloužený klus

KA pracovní klus

A velký kruh 1x kolem, pracovní klus

A přímo, pracovní klus

FXH krok

HCM pracovní klus

MXK krok

KAX krok

X stát-nehybnost 10sek.

XG krok

G stát, pozdrav

opuštění obdélníku krokem

 • Ovladatelnost v kládě

jednospřeží

kláda nejméně 2 m dlouhá

v kroku na přímce, 3x zastavení v daném bodě

Zkouška pod sedlem

 • Drezurní úloha

Jízdárna 20x40 m

A vjezd krokem

X stát, pozdrav

XGCM pracovní klus

MXK lehký klus

A velký kruh, 1x kolem, pracovní klus

FXH lehký klus

C velký kruh 1x kolem, pracovní klus

MXK krok

A ze středu

X stát, pozdrav

opuštění obdélníku krokem na volné otěži

 • Parkur

krok přes kavalety

klus přes kavalety

3 skoky s odrazovou bariérou max. výška 40 cm

Podrobné informace o organizace a hodnocení ZV naleznete v

Metodice pro ZV

Klisny 3 a 4leté mohou za úspěšné složení ZV získat dotaci. Žádost o dotaci posílá majitel klisny na ASCHK ČR na přiloženém formuláři.

Žádost o poskytnutí podpory

Akcelerační program

02.03.2021

Cílem programu je urychlit selekční práci v chovu. Je snahou vytvořit tzv.

Licentace hřebců

25.02.2021

K licentaci hřebců plemene SHP je možno přihlásit hřebce splňující tyto podmínky:

Svody klisen

24.02.2021

Jak zapsat klisnu do plemenné knihy


Akcelerační program

02.03.2021

Cílem programu je urychlit selekční práci v chovu. Je snahou vytvořit tzv.

Nucleus herdus - plemenní koně - s čistokrevným rodokmenem, vlastní prokázanou výkonností popř. kontrolou dědičnosti

Cíl navrženého šlechtitelského projektu:

Dosáhnout maximální genetický pokrok především u potomstva klisen, které svojí fenotypovou kvalitou (exteriéru i ostatních rozhodujících, především charakterových vlastností), zaručují produkci kvalitních potomků ve smyslu platného šlechtitelského programu.

Způsob realizace:

K dosažení výše uvedeného cíle je navržen šlechtitelský postup, spočívající především v závazně stanovené kombinaci připařování vybrané části populace klisen stanovenými, genově čistými hřebci, vynikajícími nad průměr populace hřebců.

Kritéria výběru koní do navrženého programu:

KLISNY zařazené do Preferovaného oddílu Hlavní plemenné knihy (označení PREF)

Klisny mohou být zařazeny do tohoto oddílu na žádost majitele po splnění následujících podmínek:

a) klisny, které mají hodnocení exteriéru min. 7,1 bodu a mají zapsánu minimálně 1 dceru v HPK nebo syna zařazeného v chovu

b) klisny s hodnocením exteriéru minimálně 7,1 bodů a minimálně 7,1 bodu za úspěšné absolvování zkoušky výkonnosti

HŘEBCI zařazení do Preferovaného oddílu PK

Hřebci mohou být do tohoto oddílu zařazeni na žádost majitele po splnění následujících podmínek:

a) plemenní hřebci s oprávněním působit v PK Shetlandský pony a hodnocením exteriéru 7,5 nebo vyšším, kteří mají zapsánu minimálně 1 dceru v HPK nebo syna zařazeného v chovu

b) plemenní hřebci s oprávněním působit v PK Shetlandský pony a hodnocením exteriéru 7,5 nebo vyšším, kteří mají složeny zkoušky výkonnosti s hodnocením minimálně 7,1 bodu.

Žádost o zařazení koně do AP podává majitel koně na ASCHK ČR na přiloženém formuláři.

Žádost o zařazení koně do AP

Majitel březí klisny, která je zařazena v AP a byla zapuštěna hřebcem zařazeným v AP může žádat o dotaci na březí klisnu.

Žádost podává majitel klisny na ASCHK ČR na přiloženém formuláři. Je nutné doložit veterinární potvrzení o zjištění březosti (může potvrdit veterinář přímo na formulář)

Žádost o poskytnutí podpory AP - klisny

Licentace hřebců

25.02.2021

Jak uchovnit hřebce

K licentaci hřebců plemene SHP je možno přihlásit hřebce splňující tyto podmínky:

− věk hřebce od 3 let (počítáno v roce konání licentace)

− původ min. 3 generace

− splnění růstového standardu dle řádu PK

− dobrý zdravotní stav

Datum a místo konání určuje každoročně RPK SHP, stejně tak i složení hodnotící komise. Informace a přihlášku naleznete vždy včas v kalendáři akcí.

Každý hřebec musí být na licentaci vybaven těmito doklady:

− průkaz koně s platným očkováním dle vakcinačního schéma a povinným veterinárním vyšetřením platným pro daný rok.

− potvrzení o původu

− protokol stanovení genetického typu

Do PK hřebců se zapisují hřebci po splnění následujících podmínek:

- minimálně 3 generace předků

- stanovení genotypu

- hodnocení exteriéru licentační komisí minimálně 7,1 bodů

- schválení RPK

Po splnění těchto podmínek je hřebci přiděleno číslo v ústředním registru plemenných hřebců na ÚEK Slatiňany.

Po zaplacení poplatku na ASCHK je hřebec zařazen do PK SHP do oddílu plemenní hřebci.

Předvýběr mladých hřebců

Majitelé hřebců mohou své roční a dvouleté hřebce přihlásit k takzvanému předvýběru.

Mladí hřebci nemusí mít ještě stanovený genotyp a majitelé získají protokol z hodnocení hřebce a doporučení komise, jestli hřebce hlásit či nehlásit k licentaci, případně co by bylo třeba zlepšit pro úspěšné absolvování licentace.

Svody klisen

24.02.2021

Jak zapsat klisnu do plemenné knihy

Zápis klisny do plemenné knihy SHP je možné dvěma způsoby:

 • Absolvováním veřejného centrálního svodu

Lze zapsat klisnu

Do HPK za předpokladu že: Klisna má plný původ její rodiče jsou zapsaní v plemenné knize SHP a v hodnocení exteriéru získala 7,1 bodů a více.

Do PK se zapisují klisny, které mají plný původ, rodiče jsou zapsaní v plemenné knize SHP a v hodnocení exteriéru získala více než 6.1 bodů.

Do PPK se zapisují klisny, které sice mají oba rodiče zapsané v některém oddílu PK SHP vedené v ČR, nebo v některé z ostatních dceřiných plemenných knih "The Shetland Pony Stud-Book Society", splňují požadavky standardu (především KVH) avšak nesplňují podmínky pro zápis do HPK nebo PK.

Datum a místo konání určuje každoročně RPK SHP, stejně tak i složení hodnotící komise. Informace a přihlášku naleznete vždy včas v kalendáři akcí.

 • Absolvováním domácího svodu

(měření a hodnocení provede inspektor chovu koní pro danou oblast - seznam oprávněných osob naleznete na stánkách Ústřední evidence koní)

Do HPK nelze zapsat klisnu na domácím svodu (Do HPK se zapisují pouze klisny, které projdou hodnocením komise na centrálním svodu.)

Do PK se zapisují klisny, které mají plný původ, rodiče jsou zapsaní v plemenné knize SHP a v hodnocení exteriéru získala více než 6.1 bodů.

Do PPK se zapisují klisny, které sice mají oba rodiče zapsané v některém oddílu PK SHP vedené v ČR, nebo v některé z ostatních dceřiných plemenných knih "The Shetland Pony Stud-Book Society", splňují požadavky standardu (především KVH) avšak nesplňují podmínky pro zápis do HPK nebo PK.

Ke svodu klisen plemene SHP je možno přihlásit klisny splňující tyto podmínky:

 • věk koně od 3 let (počítáno v roce konání svodu.)
 • má oba rodiče zapsané v některém oddílu PK SHP vedené v ČR, nebo v některé z ostatních dceřiných plemenných knih "The Shetland Pony Stud-Book Society"
 • splnění růstového standardu dle řádu PK
 • dobrý zdravotní stav

Každá klisna musí být ke svodu vybaven těmito doklady:

 • průkaz koně
 • potvrzení o původu

Podrobné informace naleznete v dokumentu Metodika svodů klisen a hodnocení valachů.