CHOV

Zkoušky výkonnosti mají prokázat genetickou fixaci užitkových vlastností uvedeného plemene.

K licentaci hřebců plemene SHP je možno přihlásit hřebce splňující tyto podmínky: