Centrální svod klisen a hodnocení valachů, Polanka nad Odrou

12.09.2020