Centrální svod klisen , licentace a předvýběr hřebců, zkoušky výkonnosti shetland pony Pardubice