Pohár chovatelů a vystavovatelů SCHSHP 2018

POHÁR CHOVATELŮ A VYSTAVOVATELŮ SCHSHP 2018 (dále jen CHP). CHP je seriálová soutěž pro chovatele, majitele a vystavovatele shetlandských pony na ruce

Hodnoceni jsou SHP v typu standard a v typu mini s PP, řádně registrovaní v ČR. Výjimku tvoří hříbata pod matkou (ročník 2018), která musí být zapsána pod matkou do 8 měsíců věku. 

Do Chovatelského poháru jsou automaticky zařazeni všichni koně přihlášení na níže uvedené výstavy a to bez poplatku

Do seriálové soutěže se budou započítávat výsledky dosažené na následujících výstavách:

14. - 15. 7. 2018, IV. Karlovarská Welsh pony and Cob a Shetland pony show 2018 - Nebanice

4. 8. 2018 - II. Moravská výstava původních britských plemen, Olomouc

 18 - 19.8. 2018 - Výstava welsh pony a cob, výstava Shetland pony Plasy

1. 9. 2018 - Výstava koní Polanka nad Odrou

8. - 9. 9. 2018 - Národní šampionát shetland pony ČR

Chovatelský pohár SCHSHP 2018 se koná pod záštitou Svazu chovatelů shetlandských pony a Rady plemenné knihy Svazu chovatelů shetlandských pony. 

Účastníkem seriálové soutěže se stává každý pony účastnící se jedné z výše uvedených výstav. Za umístění na jednotlivých akcích sbírá pony body dle následujících dvou tabulek (obě tabulky si prohlédnete pomocí šipek po stranách).

Hodnoceny budou následující třídy a to jak v kategorii mini, tak v kategorii standard: 

A. HŘÍBATA POD MATKOU

B. ROČNÍ PONY* 

C. DVOULETÍ PONY*

D. KLISNY TŘÍLETÉ**

E. KLISNY ČTYŘLETÉ A STARŠÍ**

F. HŘEBCI TŘÍLETÍ*** 

G. HŘEBCI ČTYŘLETÍ A STARŠÍ*** 

H. VALAŠI TŘÍLETÍ A STARŠÍ

* pokud budou třídy sloučeny, započítávají se výsledky ze "třídy roční a dvouletí pony". 

** pokud budou třídy sloučeny, započítávají se výsledky ze třídy "klisny tříleté a starší".

*** pokud budou třídy sloučeny, započítávají se výsledky ze třídy "hřebci tříletí a starší". 

Třídy lze sloučit pouze v případě, pokud je v každé ze tříd přihlášeno 2 a méně koní. 


Body z jednotlivých kol se sčítají. Po ukončení výstavní sezóny se body sečtou a vyhodnotí se výsledky. Za sečtení a vyhodnocení zodpovídá R. Hamoudová a L. Kočovská. 

Na výroční členské schůzi Svazu chovatelů shetlandských pony se na základě počtu získaných bodů vyhlásí a ocení: 

1. Výstavně nejúspěšnější hříbě Shetland pony v sezóně 2018

2. Výstavně nejúspěšnější roční Shetland pony v sezóně 2018 

3. Výstavně nejúspěšnější dvouletý Shetland pony v sezóně 2018 

4. Výstavně nejúspěšnější tříletá klisna Shetland pony v sezóně 2018 

5. Výstavně nejúspěšnější čtyřletá a starší klisna Shetland pony v sezóně 2018 

6. Výstavně nejúspěšnější tříletý hřebec Shetland pony v sezóně 2018 

7. Výstavně nejúspěšnější čtyřletý a starší hřebec Shetland pony v sezóně 2018 

8. Výstavně nejúspěšnější tříletý a starší valach Shetland pony v sezóně 2018 

9. Nejúspěšnější chovatel Shetland pony ve výstavní sezóně 2018 

10. Nejúspěšnější majitel Shetland pony ve výstavní sezóně 2018 

11. Nejlépe hodnocená klisna centrálních svodů SHP 2018 

12. Nejlépe hodnocený hřebec licentací SHP 2018 

13. Nejlépe hodnocený pony při zkouškách výkonnosti SHP 2018 

14. Skokan roku - nejvyužívanější plemeník SHP 2018


Předání certifikátů a cen proběhne na řádné Členské schůzi SCHSHP. Zaslání pozvánek umístěným zajistí R. Hamoudová a L. Kočovská. V případě, že se vyhodnocený nemůže na Členskou schůzi dostavit, zajistí si osobu, která ocenění převezme. 

Výsledky kategorií budou vyhlášeny zvlášť pro sekci SHP v typu mini a zvlášť pro sekci SHP v typu standard. Nejúspěšnější chovatel a majitel bude vyhlášen pro kategorii standard i mini dohromady.

Do kategorií 1 - 8 se započítávají body, které pony získal na všech výše uvedených výstavách. 

Do kategorie 9 Nejúspěšnější chovatel seriálové soutěže CHP se započítávají body, které získají všichni pony odchovaní příslušným chovatelem (bez ohledu na současného majitele). 

Do kategorie 10 Nejúspěšnější majitel seriálové soutěže CHP se započítávají body získané všemi pony, kteří jsou ve vlastnictví příslušného majitele. 

Do kategorie 11 Nejlépe hodnocená klisna centrálních svodů se počítá celkové bodové hodnocení získané na některém z centrálních svodů SHP 2018.

Do kategorie 12 Nejlépe hodnocený hřebec licentací SHP se počítá celkové bodové hodnocení získané na některé z licentací SHP 2018. 

Do kategorie 13 Nejlépe hodnocený pony při zkouškách výkonnosti se počítá celkové bodové hodnocení získané za ZV SHP 2018. 

Do kategorie 14 Skokan roku se počíta počet připuštěných klisen v připouštěcí sezoně 2018 a to dle podkladů ÚEK dostupných ke dni vyhodnocování CHP.