Finálové kolo MSPŠ, Trojanovice

04.10.2020

Termín konání: 4.10.2020, Pořádal: Rudolf Žimulák