VI. Ročník výstavy pony a malých koní,  Polanka nad Odrou

12.09.2020