1. 7. 2023 Ostrava - Stará Bělá

01.07.2023

Svod klisen, hodnocení valachů, licentace hřebců a předvýběr mladých hřebců

Místo konání: Ostrava - Stará Bělá

Komise: MVDr. Jaroslav Dražan, Roman. Klos a Lucie Kočovská (Renata Marková)