1. česká výstava plemene Connemara a 3. česká výstava plemene ČSP

Termíní konání: 28.9.2019   Speciální výstavní třídy jsou otevřeny pro příslušníky Mountain and Moorland plemen, Mountain and Moorland part-bred, České sportovní pony a Minihorse, nebo koně zapsané v RHVKPK Minihorse.

Pořádá JS U ryzáčka ve spolupráci s Národní pony společností.

Výstavní třídy na ruce (Connemara a Part Bred Connemara) a speciální výstavní třídy posuzuje paní Alex Kelly, Velká Británie (panel British Connemara pony society a MM panel NPS).

V rámci akce budou vypsány i speciální výstavní třídy (MV, OR a Driving) a sportovní soutěže (JZ s vodičem, JZ bz vodiče, JZO, Traily a vozatajský parkur)

SVT A SPORTOVNÍ TŘÍDY JSOU SPOLEČNÉ PRO OBĚ VÝSTAVY. ZASÍLEJTE SVÉ PŘIHLÁŠKY PROSÍM POUZE PŘES JEDNU Z VÝSTAV.