05. - 07.07. 2024 - Velká Bystřice 

10.02.2024

Posuzovatel: Renata Marková, Markes hřebčín, Česká republika

I. Výstava shetland pony, centrální svod klisen, licentace hřebců, ZV a předvýběr hřebců SHP

Propozice budou k dispozici 10.6.2024

Přihláška pro shetland pony na  výstavu Velká Bystřice

Uzávěrka přihlášek  1.7.2024Podáním přihlášky účastník prohlašuje, že se důkladně seznámil s propozicemi akce i souvisejícími pravidly a řády, že je bere na vědomí a bude se jimi po celou dobu konání akce řídit. V opačném případě může být pořadatelem z akce vyloučen, a to bez náhrady startovného.