SEMINÁŘ:  Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR“.

Termín konání: 8. 11. 2019
proběhl na Mendelově univerzitě v Brně
seminář
"Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR".