SEMINÁŘ:  Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR“.

Termín konání: 8. 11. 2019
proběhne na Mendelově univerzitě v Brně
seminář
"Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR".
Na semináři budou s odborníky diskutována témata týkající se chovu a šlechtění koní, situace ve státních chovatelských organizacích, problematiky dostihovém sportu, veterinárních otázek, legislativy, podkovářství a další.
Přihlásit se na seminář (Jméno, kontaktní adresa, email a telefon) můžete nejpozději do 25. 10. 2019
na poštovní adresu: Oddělení chovu koní, Ústav chovu a šlechtění zvířat, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno nebo na telefonu: 723 498 799 nebo emailem: evaso@post.cz.
Přihláška je potvrzena po zaplacení účastnického poplatku na účet č. 1601260363/5500,
variabilní symbol 212 s poznámkou: jméno účastníka.


Účastnický poplatek:
účast na semináři včetně sborníku referátů, oběda a občerstvení 500,- Kč
účast na semináři pro studenty zemědělských škol včetně sborníku referátů, oběda a občerstvení 360,- Kč
účast na semináři pro studenty zemědělských škol 100,- Kč
účast na společenském večeru 300,- Kč