Mezinárodní soutěž tradičních zápřeží v Kroměříži

27.09.2019

Stáj Unity z.s. reprezentovaná p. Ondřejovou J. /kočí, Ondřejovou L a Tichou S. / přísedící - ze Zašové se ve dnech 27 až 29/9 zúčastnila mezinárodní soutěže tradičních zápřeží v Kroměříži, která se skládá z hodnocení zápřeže, terénní jízdy s překážkami a vozatajského parkuru. Pravidla jsou přísná a hodnocení náročné. Zahraniční komisaři při udělování bodů v klasické zápřeži sledují celé spřežení, tedy nejen charakter koní, ale i detaily jejich postrojů, kočár, vystupování a dovednost kočího, jeho přísedícího i další drobnosti, které by dohromady měly tvořit přirozený a oku lahodící celek.
Poníci se divákům velmi líbili a následně jejich spřežení získalo cennou trofej Nejlepší pony spřežení, dále pak 3 místo mezi vozatajkami.

Organizátorem této mimořádné sportovně-společenské události uspořádané pod hlavičkou mezinárodní organizace AIAT je Zemský hřebčinec Tlumačov ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Arcibiskupstvím olomouckým, Městem Kroměříž a Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž. Hlavním partnerem akce je Česká pojišťovna, a. s.

Organizace AIAT

AIAT (Association Internationale d'Attelage de Tradition) je mezinárodní organizace založená v roce 1973, jejímž cílem je obnovit, zachovat, udržovat a předávat následujícím generacím tradici jízdy se spřežením, poskytovat co nejvíce informací o technice jízdy, o historii, kultuře, tradici a řemeslech s tím souvisejících.


Soutěž byla rozdělena na dva dny. .V sobotní promenáda nádhernou Podzámeckou zahradou v délce cca 3 km a poté slavnostní defilé a představení spřežení v historickém centrum Kroměříže. V neděli terénní zkouška dlouhá 13,7 km, stejná délka jako pro koně, vedená převážně po pevných komunikací za plného provozu, v časovém limitu 1hodina 30 min s 5 stanovišti s úkoly - zastavení 20 sek, projetí úzkou kolejnicí cca 30 cm jednou stranou kočáru, couvání, přenos skleničky a řízení jednou rukou atd. Po terénní zkoušce následoval vozatajský parkur v délce 0,5 km. A závěrečné defilé plné nádherných spřežení na jednom místě. Krásná, úžasná, fantastická, dokonale zorganizovaná akce. 

AcheeSi s.r.o.
Tichá Simona