2019 Nadcházející akce

Termín konání: 8. 11. 2019
proběhne na Mendelově univerzitě v Brně
seminář
"Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR".
Na semináři budou s odborníky diskutována témata týkající se chovu a šlechtění koní, situace ve státních chovatelských organizacích, problematiky dostihovém sportu, veterinárních otázek, legislativy, podkovářství a další.
Přihlásit...