PROBĚHLÉ AKCE

Stáj Unity z.s. reprezentovaná p. Ondřejovou J. /kočí, Ondřejovou L a Tichou S. / přísedící - ze Zašové se ve dnech 27 až 29/9 zúčastnila mezinárodní soutěže tradičních zápřeží v Kroměříži, která se skládá z hodnocení zápřeže, terénní jízdy s překážkami a vozatajského parkuru. Pravidla jsou přísná a hodnocení náročné. Zahraniční komisaři při...